TRƯỜNG ĐẠI HỌC RAJABHAT UDON THANI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC RAJABHAT UDON THANI

Du học Thái Lan tại Du học thái lan ĐẠI HỌC RAJABHAT UDON THANI sinh viên được trải nghiệm môi trường học quốc tế, chương trình học chất lượng cao.

Du học Thái Lan tại xu hướng mới, lộ trình mới hiện nay
lý do nên lựa chọn du học Thái lan tại ĐẠI HỌC RAJABHAT UDON THANIDu 
1. cơ sở đào tạo hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế
2.Học phí phù hợp với sinh viên quốc tế
3.Sinh viên đến từ 100 quốc gia trên thế giới trong đó có 110 sinh viên Việt Nam
4.Chương trình học luôn được đổi mới, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn

KHÁI QUÁT

Về trường Đại học, trường Đại học Rajabhat Udon Thani bao gồm 05 khoa và Bộ phận Quản lý Sinh viên Tốt nghiệp. 05 khoa là Khoa Sư phạm, Khoa Khoa học, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quản lý Khoa học Tổng hợp và Khoa Kỹ thuật.

KHOA SƯ PHẠM

Sự hình thành “trường Sư phạm Nông nghiệp Tỉnh Udon Thani” ngày nay trường trở thành trường Đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU) được thành lập ngày 01/11/1923 và trường là tiền thân của Khoa Sư phạm.

Tuy nhiên, đến năm 1975 theo Luật về trường Cao đẳng Sư phạm khoa đã tái thành lập theo chức năng và nhiệm vụ của Khoa và Khoa chính thức trở thành “Khoa Sư phạm ” của trường Cao đẳng Sư phạm Udon Thani và đào tạo Chương trình Cử nhân Sư phạm, Hệ 04 năn. Năm 2003, Luật của trường Đại học Rajabhat được chính thức thông qua và có sự thay đổi đáng kể đã được thực hiện căn cứ theo Chính sách Cải cách Giáo dục của đất nước Thái Lan. Khoa Sư phạm đã đáp ứng theo sự thay đổi bằng cách cải tiến chương trình sư phạm và đào tạo Chương trình Cử nhân Sư phạm, Hệ 05 năm. Trường đã trở thành một trong những Viện Sư phạm của nước Thái Lan mà đã tham gia vào Dự án Phát triển Sư phạm “Thế hệ Mới”; Dự án đã tuyển dụng các học giả để đào tạo chuyên ngành sư phạm cho các sinh viên nhận học bổng sư phạm và các giáo viên tương lai đã tốt nghiệp ở các trường.

Khoa Sư phạm đào tạo các chương trình sư phạm ở các lĩnh vực như Giáo viên soạn chương trình giảng dạy, Quản lý giáo dục, Tư vấn giáo dục, Nghiên cứu giáo dục và Phân tích giáo dục. Khoa Sư phạm còn giảng dạy chương trình nâng cao chuyên môn cho các giáo viên ngành giáo dục và các nhà quản lý giáo dục, cũng như nâng cao và bồi dưỡng kiến thức ngành giáo dục thông qua các dự án nghiên cứu và cải cách giáo dục.

KHOA SƯ PHẠM
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình Cử nhân
Cử nhân Sư phạm tiểu học     (Ngành Giáo dục Tiểu học)
Cử nhân Sư phạm Toán    (Ngành Toán)
Cử nhân Sư phạm Giảng dạy Máy tính  (Ngành Giảng dạy Máy tính)
Cử nhân Sư phạm Giảng dạy Âm nhạc  (Ngành Giảng dạy Âm nhạc)
Cử nhân Sư phạm Nghệ thuật Thị giác  (Ngành Nghệ thuật Thị giác)
Cử nhân Sư phạm Nghệ thuật Vũ công  (Ngành Nghệ thuật Vũ công)
Cử nhân Sư phạm Giáo dục Thể chất  (Ngành Giáo dục Thể chất)
Cử nhân Sư phạm Giảng dạy Tiếng Anh  (Ngành Tiếng Anh)
Cử nhân Sư phạm Giảng dạy Tiếng Thái  (Ngành Tiếng Thái)
Cử nhân Sư phạm Ngành Khoa học  (Ngành Khoa học)
Cử nhân Sư phạm Ngành Xã hội   (Ngành Xã hội)

Chương trình Bằng Sau Đại học
Bằng sau Đại học
Quản lý Giáo dục     (Ngành Quản lý Giáo dục)
Bằng sau Đại học
Chuyên ngành Sư phạm    (Ngành Sư phạm)

KHOA KHOA HỌC

Khoa được thành lập năm 1975 với tên gọi là “Khoa Khoa học và Kỹ thuật” của trường Cao đẳng Sư phạm Udon Thani và năm 2003 đã trở thành “Khoa Khoa học” của trường Đại học Rajabhat Udon Thani. Khoa Khoa học tiếp tục giảng dạy đào tạo để tạo nguồn nhân lực ở lĩnh vực khoa học và khoa học ứng dụng để phục vụ nhu cầu cộng đồng.

Khoa đào tạo Cử nhân Khoa học ở nhiều lĩnh vực. Các khóa học của khoa được soạn một cách cẩn thận dựa trên các phương pháp khoa học và các kết quả nghiên cứu về kinh tế, sự thay đổi văn hóa xã hội để đảm bảo chất lượng sau khi tốt nghiệp để phục vụ xã hội.

Trường nằm trong khu vực giàu văn hóa, Khoa Khoa học đã được nâng cao kiến thức thông qua nghiên cứu khoa học, hội nhập và tiếp nhận kinh nghiệm địa phương.

KHOA KHOA HỌC
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình Cử nhân
Cử nhân Khoa học Ngành Toán   (Ngành Toán học)
Cử nhân Khoa học Ngành Sinh học  (Ngành Sinh học)
Cử nhân Khoa học Ngành Vật lý   (Ngành Vật lý)
Cử nhân Khoa học Ngành Máy tính  (Ngành Khoa học Máy tính)
Cử nhân Khoa học Ngành Thể thao  (Ngành Khoa học Thể thao)
Cử nhân Khoa học Ngành Môi trường   (Ngành Khoa học Môi trường)
Cử nhân Khoa học Ngành Thống kê Ứng dụng (Ngành Thống kê Ứng dụng)
Cử nhân Khoa học NgànhY tế Cộng đồng (Ngành Y tế Cộng đồng)
Cử nhân Khoa học Ngành Hóa học  (Ngành Hóa học)
Cử nhân Khoa học Ngành Công nghệ Thông tin (Ngành Công nghệ Thông tin)

KHOA KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

Khoa được thành lập năm 1975, Khoa Khoa học và Xã hội Nhân văn là một trong ba khoa được trường Cao đẳng Sư phạm Udon Thani thành lập, ngày nay gọi là trường Đại học Rajabhat Udon Thani.
Khoa Khoa học và Xã hội Nhân văn có những vị trí thuận lợi như là ngôi nhà văn minh Thái Lan, trong môi trường giàu văn hóa, xã hội hiện đại phong phú, Khoa đào tạo sinh viên Khoa học và Xã hội Nhân văn.

Khoa còn thực hiện nhiệm vụ của nhà trường như là Trung tâm Giáo dục Phát triển Cộng đồng. Khoa có vai trò chính bảo tồn và phát triển văn hóa, kinh nghiệm địa phương cũng như truyền đạt giá trị văn hóa thế giới. Sự đa dạng văn hóa là sự kết tinh giá trị nghệ thuật và khoa học liên quan đến người dân và xã hội, Khoa Khoa học và Xã hội Nhân văn nghiên cứu, quan sát và thực hiện sự đa dạng bằng cách liên tục nghiên cứu và cải tiến.

KHOA KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình Cử nhân
Cử nhân Luật      (Ngành Luật)
Cử nhân Quản lý Hành chính   (Ngành Quản lý Hành chính)
(Quản lý Hành chính)
Cử nhân Quản lý Hành chính   (Ngành Chính quyền Địa phương)
(Chính quyền Địa phương)
Cử nhân Quản lý Hành chính   (Ngành Tài chính)
(Quản lý Tài chính)
Cử nhân Mỹ thuật (Mỹ thuật)   (Ngành Mỹ thuật)
Cử nhân Mỹ thuật     (Biểu diễn Nghệ thuật)
(Biểu diễn Nghệ thuật)
Cử nhân Mỹ thuật Kỹ thuật Âm nhạc  (Ngành Kỹ thuật Âm nhạc)
Cử nhân Ngành Phát triển Xã hội   (Ngành Phát triển Xã hội)
Cử nhân Ngành Khoa học Thông tin  (Ngành Khoa học Thông tin)
Cử nhân Ngành Phát triển Xã hội   (Ngành Phát triển Xã hội)
Cử nhân Ngành Tiếng Anh    (Ngành Tiếng Anh)
Cử nhân Tiếng Anh Thương mại   (Ngành Tiếng Anh Thương mại)
Cử nhân Ngành Tiếng Thái    (Ngành Tiếng Thái)

Chương trình sau Đại học
Tiếng Thái Nâng cao cho người nước (Tiếng Thái Nâng cao cho người nước ngoài)
Tiếng Thái dành cho người nước ngoài (Tiếng Thái dành cho người nước ngoài)

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

Khoa Khoa học Quản lý Tổng hợp được thành lập năm 1985, được xem như là khoa thứ tư của trường Cao đẳng Sư phạm Udon Thani và ngày nay gọi là trường Đại học Rajabhat Udon Thani. Khoa nhằm mục đích đào tạo sinh viên ở lĩnh vực khoa học quản lý thông qua các chương trình cử nhân và cung cấp học thuật cho cộng đồng.

Khoa có nhiều chương trình dự án hợp tác liên quan đến doanh nghiệp tư nhân trong khu vực. Sự hợp tác bao gồm đào tạo phát triển chuyên ngành và chương trình tại chức cho cán bộ nhân viên.

Về lĩnh vực nghiên cứu, nghiên cứu và phát triển phương thức quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên và đem lại lợi ích cho khu vực. Nhiều nghiên cứu được thực hiện để áp dụng khoa học, hỗ trợ, bảo tồn và thêm giá trị cho những tài nguyên địa phương.

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ TỔNG HỢP
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình Cử nhân
Cử nhân Ngành Quản trị Kinh doanh  (Ngành Quản lý Du lịch và Khách sạn)
Quản lý Du lịch và Khách sạn
Cử nhân Ngành Quản trị Kinh doanh  (Ngành Quản lý Tổng hợp)
Quản lý Tổng hợp
Cử nhân Ngành Quản trị Kinh doanh   (Ngành Marketing)
Ngành Marketing
Cử nhân Ngành Quản trị Kinh doanh  (Ngành Quản lý Nguồn Nhân lực)
Quản lý Nguồn Nhân lực
Cử nhân Kế toán     (Ngành Kế toán)
Ngành Kế toán
Cử nhân Quản trị kinh doanh   (Ngành Tài chính)
Ngành Tài chính
Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Ngành Quản lý Kinh doanh
Quản trị Kinh doanh Máy tính  Máy tính)
Cử nhân Nghệ thuật Giao tiếp   (Ngành Nghệ thuật Giao tiếp)
Ngành Nghệ thuật Giao tiếp
Cử nhân Quản trị Kinh doanh   (Ngành Kinh tế Thương mại)
Ngành Kinh tế Thương mại
Cử nhân Quản trị kinh doanh   (Ngành Truyền thông Tiếp thị)
Ngành Truyền thông Tiếp thị

KHOA KỸ THUẬT

Khoa được thành lập năm 2005, Khoa Kỹ thuật là khoa mới nhất và tiếp tục phát triển thành Khoa Kỹ thuật của trường Đại học Rajabhat Udon Thani. Khoa đào tạo Cử nhân Khoa học, Cử nhân Kỹ thuật và Kỹ sư Chuyên ngành thông qua các chương trình học.

Khoa nhằm mục đích nâng cao kiến thức, cải tiến, phát minh và thiết kế thông qua nghiên cứu và phát triển, có nhiều dự án nghiên cứu của sinh viên và khoa đã thực hiện thành công và được giải thưởng trong nước và quốc tế.

KHOA KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình Cử nhân
Cử nhân Khoa học      (Ngành Quản lý Công nghiệp)
Ngành Quản lý Công nghiệp
Cử nhân Khoa học      (Ngành Kinh doanh Nông nghiệp)
Ngành Kinh doanh Nông nghiệp
Cử nhân Khoa học      (Ngành Kỹ thuật và Khoa học
Ngành Kỹ thuật và Khoa học Lương thực Lương thực)
Cử nhân Khoa học (Ngành Kỹ thuật Thú y)
Ngành Kỹ thuật Thú y
Cử nhân Khoa học     (Ngành Kỹ thuật Sản xuất
Ngành Kỹ thuật Sản xuất Nhà máy   Nhà máy)
Cử nhân Khoa học      (Ngành Kỹ thuật Sản xuất Động vật)
Ngành Kỹ thuật Sản xuất Động vật
Cử nhân Khoa học      (Ngành Kỹ thuật Sinh học)
Ngành Kỹ thuật Sinh học
Cử nhân Khoa học     (Ngành Kỹ thuật Điện tử)
Ngành Kỹ thuật Điện tử
Cử nhân Khoa học      (Ngành Kỹ thuật Cơ khí)
Ngành Kỹ thuật Cơ khí
Cử nhân Khoa học     (Ngành Kỹ thuật Xây dựng)
Ngành Kỹ thuật Xây dựng
Cử nhân Khoa học      (Ngành Dịch vụ và Ăn uống)
Ngành Dịch vụ và Ăn uống
Cử nhân Kỹ thuật     (Ngành Thiết kế Công nghiệp)
Ngành Thiết kế Công nghiệp
Kỹ sư Ngành Kỹ sư Điện tử   (Ngành Kỹ sư Điện tử)
Kỹ sư Ngành Cơ khí     (Ngành Cơ khí)

NGHIÊN CỨU SINH

DU HOC BIEN XANH là công ty chuyên tư vấn DU HỌC THÁI LAN uy tín nhất hiện nay với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực du học. DU HOC BIEN XANH cũng là đại diện tuyển sinh chính thức của hầu hết các trường Đại học, Học viện hàng đầu tại Thái lan: Đại học Thammasat,đại học Mae Fah Luang,Đại học Mahasarakham, Đại học Bangkok,ĐẠI HỌC RAJABHAT UDON THANI,Đại học quốc tế Khon Kean,Đại học Chiang Mai,Đại học Mahidol,Trường Mission College (Thailand) và nhiều trường khác các bạn xem tại đây
Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn đọc một số nét về du học thái lan. Hi vọng rằng với những chia sẻ này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình được những nền tảng vững chắc nhất khi bắt đầu hành trình du học của mình. Nếu còn bất kì vấn đề gì thắc mắc liên quan đến du học thái lan thì các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp theo hotline: 0356795215 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp nhé!

Một trả lời cho “TRƯỜNG ĐẠI HỌC RAJABHAT UDON THANI”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *