Du học Thái Lan – Đại học Chiang Mai

Du học Thái LanĐại học Chiang Mai

Trường cũng chủ trương khích lệ sự hợp tác quốc tế và đã thiết lập mối quan hệ với nhiều trường đại học và học viện nước ngoài. Thư viện của trường có gần 500.000 bản sách, khoảng 4.000 tờ báo và trên 8.000 các tư liệu nghe nhìn. Khuôn viên của trường bao gồm 3 cơ sở với diện tích gần 1.400 héc ta. Cơ sở chính tọa lạc cách trung tâm thành phố 5 km về phía Tây. Với hậu cảnh là núi Suthep, cơ sở chính có diện tích gần 300 héc ta, được bao quanh 3 mặt bởi những đường phố sầm uất và một mặt là Sở thú Chiang Mai. Nơi đây là trung tâm hành chính của trường cùng với một số khoa lớn, cơ sở học tập của cấp độ trên đại học và là cơ sở cho những dịch vụ, tiện ích chính của trường.
Một số khoa đáng chú ý của trường:

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khoa này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về cách lĩnh vực:
– Hệ thống Nông nghiệp
– Kỹ thuật Sinh học Cây trồng
– Khoa học về Đất và Sự Bảo tồn
– Khoa học Nông nghiệp
– Khoa học Nông nghiệp: Cơ khí Trang trại
– Khoa học Nông nghiệp: Thống kê
– Nghề làm vườn
– Bệnh Cây trồng
– Xử lý Hậu Thu hoạch
– Kinh tế Nông nghiệp
– Mở rộng Nông nghiệp
– Khoa học về Động vật

KHOA CÔNG NÔNG NGHIỆP
Khoa này có một số ngành được chia theo từng trình độ.
Trình độ Cử nhân có các ngành:
– Khoa học và Công nghệ Thực phẩm
– Công nghệ Sinh học Công Nông nghiệp
– Công nghệ Phát triển Sản phẩm
– Kỹ thuật Xử lý Thực phẩm
– Công nghệ Bao bì

Một số ngành đáng chú ý của khoa Công Nông nghiệp:
Ngành Công nghệ Bao bì
Ngành Công nghệ Bao bì (Packaging Technology) giúp sinh viên lấy bằng Cử nhân Khoa học về Công nghệ Bao bì. Chương trình nhằm đào tạo nhân lực cho khâu đóng gói bao bì các sản phẩm nông nghiệp, với nội dung gồm nhiều môn học đa dạng thuộc 3 nhóm học phần: Giáo dục Đại cương, Chuyên ngành, Nhiệm ý.
Phần Giáo dục Đại cương có 32 tín chỉ với các bộ môn về Khoa học Xã hội, Nhân văn, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học và Toán.
Phần Chuyên ngành có 103 tín chỉ, gồm nhiều môn học thực tế như Hóa Đại cương, Hóa Hữư cơ, Hóa Lý, Phân tích Định lượng, Giới thiệu về Lập trình Máy tính, Thống kê Cơ bản, Hóa Sinh Dẫn nhập Vẽ Kỹ thuật, Dẫn luận về Thực nghiệm Vi sinh Công Nông nghiệp, Chế biến và Bảo quản Thực phẩm, Những Nguyên lý về Bao bì, Những Tiêu chuẩn và Qui định về Bao bì, Vật liệu cho Bao bì, Vật liệu Thiên nhiên cho Bao bì, Hệ thống Đóng gói và Kiểm tra, Động lực học về Bao bì, Kinh tế học Bao bì, Công cụ Đóng gói, Thiết kế và Phát triển Bao bì, Quản lý Tiến trình Đóng gói, Kỹ thuật Xử lý Sinh học, Thực nghiệm Kỹ thuật Xử lý Sinh học, Giới thiệu về Công Nông nghiệp, Hoạch định và Phân tích về Chất lượng trong Phát triển Sản phẩm, Quản lý và Tiếp thị Công Nông nghiệp.
Trong phần Nhiệm ý sinh viên sẽ lấy tối thiểu 6 tín chỉ với các môn tùy chọn.
Trình độ Cao học và Tiến sĩ có các ngành:
– Công nghệ và Khoa học Thực phẩm
– Công nghệ Sinh học
– Ngành Công nghệ Phát triển Sản phẩm
Sinh viên theo học ngành này sẽ lấy bằng Cử nhân Khoa học về Công nghệ Phát triển Sản phẩm. Chương trình gồm 4 năm học với 8 học kỳ, theo chế độ tín chỉ với nội dung như sau:
Năm 1:
Học kỳ 1 bao gồm 18 tín chỉ với các môn: Anh văn cho Khoa học I, Sinh học Cơ bản I, Hóa Đại cương I, Thực nghiệm Hóa Đại cương I, Phép tính I, Lý Đại cương I.
Học kỳ 2 bao gồm 18 tín chỉ với các môn: Anh văn cho Khoa học II, Sinh học Cơ bản II, Hóa Đại cương II, Thực nghiệm Hóa Đại cương II, Phép tính II, Lý Đại cương II.
Năm 2:
Học kỳ 1 bao gồm 19 tín chỉ với các môn: Anh văn cho Khoa học III, Hóa Hữu cơ (dành cho sinh viên không theo ngành Hóa), Thực nghiệm Hóa Hữa cơ (dành cho sinh viên  không theo ngành Hóa), Hóa Lý, Thực nghiệm Hóa Lý, Xử lý Dữ liệu Máy tính, Vẽ Kỹ thuật, Giới thiệu về Công Nông nghiệp.
Học kỳ 2 bao gồm 19 tín chỉ với các môn: Anh văn cho Khoa học IV, Tiếng Nhật Cơ bản I, Tiếng Hoa Vỡ lòng I, Phân tích Định lượng, Thực nghiệm Phân tích Định lượng, Thống kê Sơ cấp, Vi sinh, Tiểu sử Sản phẩm Công Nông nghiệp, Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Nhân văn.
Năm 3:
Học kỳ 1 bao gồm 21 tín chỉ với các môn: Hóa Sinh Cơ bản, Thực nghiệm Hóa Sinh Cơ bản, Vi sinh Công Nông nghiệp, Thực nghiệm Vi sinh Công Nông nghiệp, Kỹ thuật Xử lý Sinh học I, Công nghệ Phát triển Sản phẩm I, Công nghệ Xử lý Công Nông nghiệp, Thực nghiệm Công nghệ Xử lý Công Nông nghiệp, Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Nhân văn.
Học kỳ 2 bao gồm 16 tín chỉ với các môn: Kỹ thuật Xử lý Sinh học II, Thực nghiệm Kỹ thuật Xử lý Sinh học, Công nghệ Phát triển Sản phẩm II, Vi tính cho Công Nông nghiệp, Thiết kế Thử nghiệm trong Phát triển Sản phẩm, Đánh giá bằng Giác quan các Sản phẩm Công Nông nghiệp.
Năm 4:
Học kỳ 1 bao gồm 15 tín chỉ với các môn: Phân tích và Thiết kế trong Phát triển Sản phẩm, Quản lý và Tiếp thị Công Nông nghiệp, Hội thảo về Công nghệ Phát triển Sản phẩm I, Luận án Nghiên cứu I.
Học kỳ 2 bao gồm 15 tín chỉ với các môn: Thiết kế Sản phẩm Công Nông nghiệp, Hoạch định Chất lượng trong Phát triển Sản phẩm, Hội thảo Công nghệ Phát triển Sản phẩm II, Luận án Nghiên cứu II.

KHOA KIẾN TRÚC
Chương trình học trong Khoa Kiến trúc của Đại học Chiang Mai được bố trí trong 5 năm với 10 học kỳ.
Năm 1:
Học kỳ 1 bao gồm 18 tín chỉ với các môn: Anh văn cho Khoa học I, Vật lý cho Kiến trúc, Mỹ thuật Cơ bản I, Vẽ Cơ bản, Lịch sử Thái và Lanna, Kiến trúc.
Học kỳ 2 bao gồm 18 tín chỉ với các môn: Anh văn cho Khoa học II, Gia đình và Cộng đồng, Phép tính Kỹ thuật, Vẽ Kỹ thuật, Lịch sử Kiến trúc Cổ đại và Kinh điển.
Năm 2:
Học kỳ 1 bao gồm 19 tín chỉ với các môn: Giới thiệu về Máy tính cho Khoa học. Lịch sử Kiến trúc Trung cổ và Tiền Hiện đại, Thiết kế Cơ bản, Cấu trúc Cơ bản, Nghiên cứu và Khảo sát Hiện trường Kiến trúc.
Học kỳ 2 bao gồm 21 tín chỉ với các môn: Diễn đạt bằng Khẩu ngữ I, Thiết kế Trung cấp, Cấu trúc ứng dụng, Vật liệu và Xây dựng Cơ bản.
Năm 3:
Học kỳ 1 bao gồm 18 tín chỉ với các môn: Toán ứng dụng và Xây dựng, Xây dựng Cơ bán và Hệ thống Năng lượng, Thiết kế Nâng cao.
Học kỳ 2 bao gồm 18 tín chỉ với các môn: Lý thuyết và Triết lý về Kiến trúc Hiện đại, Xây dựng và Hệ thống Năng lượng ứng dụng, Tích hợp Thiết kế, Quy hoạch Công trường và Kiến trúc Cảnh quan.
Năm 4:
Học kỳ 1 bao gồm 18 tín chỉ với các môn: Lý thuyết và Triết lý về Kiến trúc Hậu Hiện đại, Kiến trúc Lanna ứng dụng, Thiết kế Kiến trúc kiểu Lanna, Kiến trúc Cảnh quan ứng dụng.
Học kỳ 2 bao gồm 18 tín chỉ với các môn: Lý thuyết về Thực hành Chuyên môn, Kiến trúc Nội thất Cơ bản, Thiết kế Kiến trúc bằng Máy tính, Quy hoạch Đô thị và Thành phố.
Năm 5:
Học kỳ 1 bao gồm 18 tín chỉ với các môn. Kiến trúc Nhiệt đới, Bảo tồn Môi trường, Thực tập Kiến trúc, Tiền luận án.
Học kỳ 2 bao gồm 12 tín chỉ với các môn: Lý thuyết và Triết lý về Thiết kế ứng dụng, Luận án.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chương trình Cử nhân Kế toán
Chương trình Kế toán bao gồm 144 tín chỉ, được chia thành 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.
Chương trình Đại cương có 36 tín chỉ bao gồm các nhóm bộ môn về Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.
Chương trình Chuyên ngành có 102 tín chỉ, trong đó sinh viên học những môn như Đọc và Viết, Hợp đồng, Thống kê Sơ cấp, Kế toán Sơ cấp, Dẫn nhập Kinh doanh, Thư từ trong Kinh doanh, Những Nguyên lý Kinh tế, Kế toán Trung cấp, Thuế, Kế toán Quản lý, Kế toán Cao cấp, Kế toán Chi phí, Kiểm toán, Dẫn nhập về Xử lý Dữ liệu, Kế toán Cao cấp, Hệ thống Kế toán.
Chương trình nhiệm ý gồm 6 tín chỉ.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Chương trình Quản trị Kinh doanh bao gồm 144 tín chỉ, được chia thành 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.
Chương trình Đại cương có 36 tín chỉ bao gồm các nhóm bộ môn về Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.
Chương trình Chuyên ngành có 102 tín chỉ, trong đó sinh viên học những môn như Đọc và Viết, Hợp đồng, Thống kê Sơ cấp, Kế toán Sơ cấp, Kế toán Trung cấp, Kế toán Chi phí, Dẫn nhập về Xử lý Dữ liệu, Dẫn nhập Kinh doanh, Những Nguyên lý Kinh tế, Tài chính Kinh doanh, Những Nguyên lý về Quản lý, Viết Văn bản Kinh doanh Một cách Hiệu quả, Thư từ trong Kinh doanh, Quản lý Sản xuất, Tổ chức Kinh doanh, Thống kê Kinh doanh ứng dụng, Những Nguyên lý về Tiếp thị.
Chương trình nhiệm ý gồm 6 tín chỉ.

KHOA KỸ THUẬT
Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí
Chương trình yêu cầu sinh viên hoàn tất tối thiểu 148 tín chỉ, bao gồm 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.
Chương trình Đại cương bao gồm 39 tín chỉ với các nhóm bộ môn: Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.
Chương trình Chuyên ngành bao gồm 103 tín chỉ với các môn như Toán, Thống kê, Thử nghiệm Vật liệu, Kỹ thuật Điện trong Cơ khí, Dẫn nhập về Quản lý Môi trường, Vẽ Kỹ thuật, Công nghệ Xưởng máy, Cơ khí Kỹ thuật, Vẽ bằng Vi tính, Động lực học Kỹ thuật, Công cụ Toán cho Kỹ sư Cơ khí, Dẫn nhập về Kỹ thuật An toàn, Vật liệu Kỹ thuật, Kinh tế Kỹ thuật, Định hướng Chuyên ngành Kỹ thuật, Lập trình Vi tính cho Kỹ sư, Cơ khí Chất rắn, Cơ khí Máy móc, Nhiệt Động lực học Kỹ thuật, Công nghệ Tự động, Luyện kim, Thiết kế Máy, Cơ khí Chất lỏng, Sự Truyền dẫn Nhiệt, Thực nghiệm Kỹ thuật Cơ khí, Trang bị Máy móc, Phân tích và Kiểm soát Hệ thống, Phương pháp Nghiên cứu trong Kỹ thuật Cơ khí.
Chương trình Nhiệm ý gồm 6 tín chỉ.

Chương trình Cử nhân Cơ khí Quốc tế
Trong chương trình này tất cả các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh.
Chương trình yêu cầu tối thiểu 137 tín chỉ, chia ra 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.
Chương trình Đại cương có 35 tín chỉ với các nhóm bộ môn: Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.
Chương trình Chuyên ngành có 96 tín chỉ với các môn như Toán, Những Nguyên tắc Cơ bản về Kỹ thuật Điện cho Kỹ sư Cơ khí, Thực nghiệm Kỹ thuật Điện, Dẫn nhập về Kỹ thuật Môi trường, Vẽ Kỹ thuật, Cơ khí Kỹ thuật, Động lực học Kỹ thuật, Vật liệu Kỹ thuật, Lập trình Vi tính cho Kỹ sư, Kinh tế Kỹ thuật, Dẫn nhập về Kinh doanh, Kinh tế học Doanh nghiệp, Vẽ Cơ khí, Cơ khí Chất rắn, Nhiệt Động lực học Kỹ thuật, Luyện kim Vật lý, Thiết kế Máy, Cơ khí Chất lỏng, Sự Truyền dẫn Nhiệt, Thực nghiệm Kỹ thuật Cơ khí, Trang bị Máy móc, Phân tích và Kiểm soát Hệ thống, Giáo dục về Cộng tác.
Chương trình Nhiệm ý có 6 tín chỉ.

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Máy tính
Chương trình yêu cầu tối thiểu 145 tín chỉ bao gồm 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.
Chương trình Đại cương có 39 tín chỉ với các nhóm bộ môn: Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Ngôn ngữ và Giao tiếp, Khoa học Tự nhiên và Toán.
Chương trình Chuyên ngành có 100 tín chỉ với các môn như Dẫn nhập về Quản lý Môi trường, Vẽ Kỹ thuật, Công nghệ Xưởng máy, Cơ khí Kỹ thuật, Vật liệu Cơ khí, Những Nguyên tắc Cơ bản về Kỹ thuật Cơ khí, Định hướng Chuyên ngành Kỹ thuật, Mạch điện, Những Nguyên lý về Các Hệ Truyền thông, Toán Rời rạc, Phương trình Vi phân ứng dụng cho Kỹ sư, Dẫn nhập về Kỹ thuật Máy tính, Ngôn ngữ Lập trình, Ngôn ngữ Lập trình Hướng Đối tượng, Cấu trúc Dữ liệu và Thuật toán, Thực nghiệm Kỹ thuật Cơ bản về Máy tính, Điện toán Số cho Kỹ sư, Lô gíc và Mạch số, Thực nghiệm Lô gíc và Mạch số, Những Công cụ Điện tử cho Kỹ thuật Máy tính, Thiết kế Trình Biên dịch, Cấu trúc Máy tính, Vi xử lý và. Giao diện, Thực nghiệm Vi xử lý, Thiết kế Hệ thống Số, Những Nguyên tắc Cơ bản về Mạng Máy tính, Những Nguyên tắc Cơ bản về Hệ thống Quản lý Dữ liệu, Phân tích và Thiết kế Hệ thống cho Kỹ thuật Máy tính, Những Nguyên tắc Cơ bản về Xử lý Tín hiệu Số, Những Nguyên lý về các Hệ thống Kiểm soát, Các Hệ Điều hành.
Chương trình Nhiệm ý gồm 6 tín chỉ.

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Môi trường
Chương trình bao gồm 149 tín chỉ gồm 3 phần: đại cương, chuyên ngành và nhiệm ý.
Trong phần chuyên ngành, sinh viên được trang bị các môn như Hóa học cho Kỹ thuật Môi trường, Nguồn Nước, Điều hành Kỹ thuật Môi trường, Xử lý Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Nước thải, Kiểm soát ô nhiễm Không khí, Thiết kế Kỹ thuật về Nước, Thiết kế Kỹ thuật về Nước thải, Quản lý Chất thải dạng Rắn, Đánh giá về Tác động Môi trường, Vận hành Nhà máy Xử lý Nước và Nước thải, Kiểm soát ô nhiễm Nước Công nghiệp, Vệ sinh trong Xây dựng, Thiết kế Hệ thống Xử lý Chất thải, Quản lý Chất thải Độc hại.

Chương trình Cao học Kỹ thuật Môi trường
Chương trình bao gồm 37 tín chỉ, trong đó có 10 tín chỉ về các khóa học bắt buộc, 12 tín chỉ về các khóa học nhiệm ý và 15 tín chỉ về đề tài luận án.
Các khoá học Bắt buộc có các chủ đề: Kỹ thuật Nước thải Nâng cao, Kỹ thuật Nguồn nước Nâng cao, Hóa Môi trường Nâng cao, Hội thảo về Kỹ thuật Môi trường.
Các khoá Nhiệm ý có các chủ đề: Thiết kế Kỹ thuật Nước thải Nâng cao, Thiết kế Kỹ thuật Nguồn nước Nâng cao, Sức khỏe và Vệ sinh Môi trường, Kiểm soát ô nhiễm Không khí Nâng cao, Kiểm soát Tiếng ồn, Công nghệ Tái sinh Tài nguyên, Quản lý chất thải dạng Rắn Nâng cao, Quản lý Chất lượng Nước, Quản lý Chất thải Độc hại, Kiểm soát ô nhiễm Công nghiệp, Phục hồi Môi trường.

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Mỏ  
Chương trình có mục tiêu đào lạo những kỹ sư khai thác mỏ với kiến thức sâu rộng về thiết kế mỏ, xử lý khoáng chất và kinh tế mỏ.
Chương trình học 4 năm yêu cầu tối thiểu 150 tín chỉ với các môn học như Dẫn nhập về Kỹ thuật Mỏ, Mỏ Bề mặt, Mỏ Tầng sâu, ứng dụng Máy tính trong Khai thác Mỏ, Mỏ Bề mặt và Thiết kế, Mỏ Tầng sâu và Thiết kế, Nguyên lý Về Kỹ thuật Chất nổ, Công nghệ Mỏ Than, Thiết kế Mỏ Đá và Nhà máy Nghiền Đá, Luyện kim Đại cương, Xử lý Khoáng chất, Công nghệ Xử lý Khoáng chất, Phân kim, Kinh tế Mỏ, Lượng giá Mỏ, Thống kê Địa chất học, Phân tích Hệ thống Mỏ, Quản lý Mỏ, Dụng cụ Ngành mỏ, Thiết kế Máy móc Khai thác Mỏ, Thông khí cho Mỏ, Xử lý Vật liệu Cồng kềnh, Chọn lọc Thiết bị Mỏ, Thiết kế Máy móc và Phụ tùng về Mỏ, Vệ sinh Mỏ và Kỹ thuật An toàn, Môi trường Mỏ, Kỹ thuật An toàn Mỏ, Cơ học về Đá Căn bản, Cơ học về Đá, Thực nghiệm Cơ học Đá, Hầm mỏ, Kỹ thuật Sườn dốc Đá, Công nghệ cắt Đá Dẫn nhập về Kỹ thuật Khai thác Mỏ.

Chương trình Cao học Kỹ thuật Mỏ
Chương trình Cao học có yêu cầu về số tín chỉ tối thiểu là 37, với các môn như Công nghệ mới trong Công nghiệp Mỏ, Công nghệ Gây nổ Nâng cao, Thiết kế Mỏ Bề mặt Nâng cao, Thống kê Địa chất Nâng cao, Các Phương pháp Khai thác Mỏ Than Nâng cao, Khai quật Cơ học trong Khai thác Mỏ, Kỹ thuật Tách đãi Nâng cao, Thiết kế Thiết bị Xử lý Khoáng chất, Quản lý Công nghiệp Mỏ, Kinh tế học về Kim loại, Năng lượng và Mỗ Công nghiệp, Nghiên cứu về Công nghiệp Mỏ, Thiết kế và Kinh tế học về Khai thác Mỏ, Lượng giá và Kiểm soát Chi phí Khai thác Mỏ, Cơ học về Đá trong Khai quật Tầng sâu, Các Kỹ thuật về Số trong Cơ học về Đá, Lý thuyết về Sự Nứt vỡ của Đá, Dụng cụ Cơ học về Đá.

KHOA ĐIỀU DƯỠNG
Chương trình Cử nhân Điều dưỡng  
Chương trình nhằm đào tạo những điều dưỡng viên có khả năng chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện cũng như trong môi trường cộng đồng.
Các Mục tiêu Cụ thể.
Những sinh viên tốt nghiệp chương trình này có thể:
– Áp dụng những kiến thức về điều dưỡng để bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân.
– Giảng dạy, cho lời khuyên và tư vấn cho khách hàng và cộng đồng để họ có thể tự chăm sóc bản thân.
– Thực hiện công tác điều dưỡng và vận dụng đạo đức nghề nghiệp.
– Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt đẹp với đồng nghiệp.
– Là một trưởng nhóm điều dưỡng, có suy nghĩ sáng tạo và có khả năng ra quyết định một cách đúng đắn.
Điều kiện Tuyển sinh:
Thí sinh cần:
– Tốt nghiệp phổ thông trung học
– Có sức khỏe tết
Các thí sinh sẽ qua một kỳ thi tuyển do Đại học Chiang Mai tổ chức.
Cơ cấu chương trình:
Chương trình cớ 149 tín chỉ, gồm 33 tín chỉ về các môn đại cương, 110 tín chỉ các môn chuyên ngành và 6 tín chỉ các môn nhiệm ý.
Điều kiện Tốt nghiệp:
Sinh viên sẽ tốt nghiệp và được cấp văn bằng Cử nhân Điều dưỡng nếu đạt điểm trung bình 2,0 (theo thang điểm 4) đối với từng môn học chuyên ngành và điểm 2,0 trung bình cộng của tất cả các môn học.

Chương trình Cao học Điều dưỡng
Đây là chương trình hai năm dành cho những điều dưỡng viên chuyên nghiệp muốn trở thành nhà giáo dục về điều dưỡng, những chuyên gia về lâm sàng hay những nhà quản trị
Các Phân ngành
Chương trình Cao học Điều dưỡng có 8 lĩnh vực:
– Điều đưỡng Người lớn
– Điều dưỡng Người Cao tuổi
– Điều dưỡng Kiểm soát Lây nhiễm
– Điều dưỡng Bà mẹ và Trẻ em
– Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần và Điều dưỡng Bệnh Tâm thần
– Quản trị Điều dưỡng
– Điều dưỡng Phụ nữ
– Điều dưỡng Trẻ em
Điều kiện Tuyển sinh:
Ứng viên sẽ qua một kỳ thi hoặc một cuộc tuyển chọn đặc biệt. Những điều kiện để đăng ký:
– Bằng Cử nhân Điều dưỡng hoặc tương đương với điểm trung bình tối thiểu là 2,5
– Giấy phép hành nghề điều dưỡng viên
– Kinh nghiệm làm việc lâm sàng 1 năm đối với lĩnh vực Điều dưỡng Người lớn và 2 năm đối với các lĩnh vực khác
– Ba người giới thiệu, xác định ứng viên có điều kiện phù hợp cho việc theo học ở cấp trên đại học
– Bản khai những mục tiêu nghề nghiệp và sở thích về nghiên cứu.
Chương trình học:
Chương trình bao gồm các môn về thực hành điều dưỡng nâng cao, nghiên cứu cá nhân và các môn nhiệm ý, với tổng số 39 tín chỉ, trong đó có ít nhất 12 tín chỉ thuộc đề tài luận án.
Điều kiện tôt nghiệp:
Sinh viên phải hoàn tất toàn bộ các khóa học, trình luận án nghiên cứu hoặc qua một kỳ thi tốt nghiệp, cùng với kết quả nghiên cứu cá nhân. Điểm trung bình toàn bộ các môn học phải ở mức tối thiểu 3,0.

Chương trình Cao học Y tế Cộng đồng
Đây là chương trình 1 năm, phối hợp với các khoa Y, Dược và Nha và Viện Nghiên cứu Khoa học.
Mục tiêu:
Chương trình nhằm đào tạo những người cổ khả năng:
– Quản lý và phát triển hệ thống y tế ở các cấp Học tập và nghiên cứu về những giải pháp cho các vấn đề y tế
– Tiếp tục sự nghiệp của mình, đồng thời giám sát và đào tạo nhân sự trong ngành
– Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong y tế
– Phân tích môi trường của một nước đang phát triển và phát triển những phương tiện tác động tốt đến sức khỏe con người, đồng thời phát triển những biện pháp phòng chống bệnh tật và rủi ro.
Điều kiện Tuyển sinh:
Ứng viên sẽ qua một kỳ thi tuyển hoặc một cuộc tuyển chọn đặc biệt. Điều kiện để đăng ký:
– Có bằng Cử nhân Điều dưỡng hoặc văn bằng tương đương
– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
– Kỹ năng Anh ngữ theo yêu cầu của cấp trên đại học
Chương trình học:
Chương trình bao gồm các khóa học chuyên ngành và nghiên cứu cá nhân, với 39 tín chỉ, trong đó có 6 tín chỉ thuộc nội dung tự nghiên cứu và 33 tín chỉ thuộc các môn được giảng dạy.
Điều kiện tốt nghiệp:
Sinh viên phải hoàn tất toàn bộ các khóa học, qua một kỳ thi tốt nghiệp và một cuộc khảo sát thực hiện độc lập. Điểm trung bình toàn bộ các môn học phải ở mức tối thiểu 3,0.

Chương trình Cao học Điều dưỡng Quốc tế
Với mục tiêu tương tự như chương trình Cao học Điều dưỡng, chương trình này có 2 lĩnh vực:
– Điều dưỡng Bà mẹ và Trẻ em
– Điều dưỡng Y khoa và Giải phẫu
Điều kiện Tuyển sinh:
Ứng viên sẽ qua một kỳ thi họặc một cuộc tuyển chọn đặc biệt. Những điều kiện để đăng ký:
– Bằng Cử nhân Điều dưỡng hoặc tương đương với điểm trung bình tối thiểu là 2,5
– Giấy phép hành nghề điều dưỡng viên
– Kinh nghiệm làm việc lâm sàng tối thiểu 2 năm
– Có bằng TOEFL với điểm tối thiểu 500
– Ba người giới thiệu, xác định ứng viên có điều kiện phù hợp cho việc theo học ở cấp trên đại học
– Bản khai những mục tiêu nghề nghiệp và sở thích về nghiên cứu
Chương trình học:
Chương trình bao gồm các môn về thực hành điều dưỡng nâng cao, nghiên cứu cá nhân và các môn nhiệm ý, với tổng số 39 tín chỉ, trong đó có ít nhất 12 tín chỉ thuộc đề tài luận án.
Điều kiện tôt nghiệp:
Sinh viên phải hoàn tất toàn bộ các khóa học, trình luận án nghiên cứu hoặc qua một kỳ thi tốt nghiệp cùng với kết quả nghiên cứu cá nhân. Điểm trung bình toàn bộ các môn học phải ở mức tối thiểu 3,0.

Chương trình Tiến sĩ Điều dưỡng (Quốc tế) 
Đây là chương trình 3 năm dành cho những điều dưỡng viên chuyên nghiệp muốn trở thành Tiến sĩ trong ngành điều dưỡng.
Mục tiêu:
Chương trình nhằm đào tạo những người có khả năng:
– Phân tích và tổng hợp những khái niệm và lý thuyết liên quan đến sự phát triển của khoa điều dưỡng và sự phát triển của hệ thống y tế.
– Có những kỹ năng nghiên cứu để đóng góp vào kiến thức của ngành điều dưỡng và cải thiện chất lượng của công tác điều dưỡng cũng như của hệ thống y tế.
– Lãnh đạo trong công tác điều dưỡng và có khả năng phân tích và đánh giá về tình hình và khuynh hướng trong những vấn đề về y tế.
– Tự nghiên cứu phát triển, trao đổi kiến thức, có tầm nhìn rộng và đạo đức nghề nghiệp cao.
Điều kiện Tuyền sinh:
Ứng viên chương trình Tiến sĩ cần có:
– Bằng Cao học Điều dưỡng hoặc tương đương với điểm trung bình tối thiểu 3,5
– Giấy phép hành nghề điều dưỡng viên
– Có bằng TOEFL với điểm tối thiểu 500
– Ba người giới thiệu, xác định ứng viên có điều kiện phù hợp cho việc theo học ở cấp trên đại học
– Bản khai những mục tiêu nghề nghiệp và sở thích về nghiên cứu
Chương trình học:
Nghiên cứu sinh chọn một trong hai hình thức: hoặc chỉ bảo vệ luận án, hoặc làm luận án kết hợp với dự các khóa học. Cuối chương trình nghiên cứu sinh sẽ qua kỳ thi kiểm tra và bảo vệ luận án để tốt nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ
Ngoài các chương trình học bình thường, Đại học Chiang Mai còn tổ chức chương trình quốc tế dành cho các sinh viên nước ngoài, trong đó tất cả các bộ môn được giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài khoa Điều dưỡng còn có một số khoa có chương trình này với hai cấp độ, Cao học và Tiến sĩ, với các bộ môn như sau:
Cấp Cao học
Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cao học.
Khoa Nông nghiệp
Các bộ môn: Các Hệ thống Nông nghiệp, Khoa học Nông nghiệp
Khoa Kinh tế
Bộ môn Kinh tế học
Khoa Khoa học Tư nhiên
Các bộ môn: Khoa học Môi trường, Địa Vật lý ứng dụng
Cấp Tiến sĩ
Khoa Khoa học Tư nhiên
Các bộ môn: Hóa học, Vật lý

DU HOC BIEN XANH là công ty chuyên tư vấn DU HỌC THÁI LAN uy tín nhất hiện nay với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực du học. DU HOC BIEN XANH cũng là đại diện tuyển sinh chính thức của hầu hết các trường Đại học, Học viện hàng đầu tại Thái lan: Đại học Thammasat,đại học Mae Fah Luang,Đại học Mahasarakham, Đại học Bangkok,ĐẠI HỌC RAJABHAT UDON THANI,Đại học quốc tế Khon Kean,Đại học Chiang Mai,Đại học Mahidol,Trường Mission College (Thailand) và nhiều trường khác các bạn xem tại đây
Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn đọc một số nét về du học thái lan. Hi vọng rằng với những chia sẻ này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình được những nền tảng vững chắc nhất khi bắt đầu hành trình du học của mình. Nếu còn bất kì vấn đề gì thắc mắc liên quan đến du học thái lan thì các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp theo hotline: 0356795215 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp nhé!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *