Trung tâm tư vấn DU HỌC BIỂN XANH hân hạnh cùng các trường đại học và Chính quyền tỉnh Giang Tô, Trung Quốc tổ chức chương trình Học bổng Hoa Nhài dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng tham gia vào các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ …

Học bổng toàn phần năm 2018-2019 tại các trường đại học hàng đầu Trung Quốc Học bổng chính phủ Trung Quốc là học bổng do Ủy ban quản lí quỹ học bổng chính phủ Trung Quốc – gọi tắt là CSC quản lí, phân bổ cho các trường đại học Trung Quốc, cấp cho người …