TT Tên trường Nơi đóng trụ sở chính của trường  chương trình học ki túc xá chi phí sinh hoạt 1 Trường Đại học Kasem Bundit (KBU) bangkok tiếng anh với hoc sinh quốc tế 990.000 3.000.000 2 Đại học Bangkok (BU) bangkok tiếng anh với hoc sinh quốc tế 2.000.000 3.000.000 3 Đại học Khon Kean …

Du học Thái Lan tại đại học Mission College  sinh viên được trải nghiệm môi trường học quốc tế, chương trình học chất lượng cao. Du học Thái Lan tại xu hướng mới, lộ trình mới hiện nay lý do nên lựa chọn du học Thái lan tại đại học Mission College  1. cơ sở đào tạo hiện …